זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


טבת תש"ע האשה הדתית בשואה
בתמונה: תלמידות בית הספר בית יעקב במחנה שארית הפליטה בגרמניההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016