זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


שבט תש"ע: 65 שנים לשחרור בודפשט
בתמונה: ניצולים מבודפשט לאחר השחרור מבית החוליםהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016