זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


שבט תש"ע: 65 שנים לשחרור בודפשט
בתמונה: יהודים מובלים לגטו בודפשטהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016