זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


אדר תש"ע "הנוקם את נקמתנו"
בתמונה: בנימין מינץהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016