זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה: תצלום מתוך "מגיא ההריגה" הרב אפרתיהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016