זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


מתוך הפיוט "ונתנה תוקף" הנאמר בתפילת מוסף לימים הנוראים.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016