זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"והיה שארית יעקב בגויים…. כארי בבהמות יער…." (מיכה ה, ז)

בתמונה: פרטיזנים מפעילים תחנת שידור חשאית.מתוך ארכיון יד ושם.
סימול תצלום: 3555/8
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016