זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה למטה: תליית בובות של המן בפורים במחנה העקורים לנדסברגהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016