זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" (תהלים א, ב)

בתמונה: נערים בישיבה בגטו ורשהמתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 1605/1747
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016