זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


כתב התניא ביום הששי פ' חקת [ט' בתמוז שנת ה' אלפים ד'] נהגו יחידים להתענות שבאותו היום נשרפו כ' קרונות מלאים ספרים בצרפת

[שו"ע או"ח, סימן תק"פ, מג"א ס"ק ט']


בתמונה: ספרי תורה מחוללים, פראגהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016