זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"... בתשעה באב... נחרשה העיר" (תענית, פרק ד, משנה ו)בתמונה: בית קברות מחולל, הנוברהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016