זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
בתמונה: תעמולה נאצית נגד השחיטה היהודית.
לתמונה צורף כיתוב - סדיזם ושמחה על מוות מסמלות את המלומד היהודיהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016