זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
בתמונה: תלמידי ישיבה בגטו ורשההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016