זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
בתמונה: תלמידי בית הספר יבנה בקולוהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016