זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
בתמונה: פליטים יהודים ששוכנו בבית כנסת, פולין 1939הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016