זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה למטה: מצבה פורימית של צוררי היהודים במחנה העקורים לנדסברגהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016