זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה למטה: יהודים חרדים שנתפסו במהלך מרד גטו ורשההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016