זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה למטה: לימוד תורה במחנה העקורים צלסהייםהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016