זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"חמישה דברים ארעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז... ושרף אפסטמוס את התורה..." (משנה, תענית, פרק ד משנה ו)



בתמונה: פריקת ספרים יהודיים מוחרמים בהונגריה



הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016