זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
בתמונה: הקפות שמחת תורה בגטו לודז'.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016