זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"נוסו ומלטו נפשכם …. כערוער במדבר" (ירמיהו מח, ו)

בתמונה: ילדים שהוסתרו בצד הארי בלובלסקי, אזור לובלין.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 9DO152
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016