זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


שני רבנים צבאיים בריטיים סמוך לקבר אחים במחנה ברגן בלזן, לאחר השחרורהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016