זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"רֹעה ישראל האזינה נֹהג כצאן יוסף" (תהלים פ, ב)

"אמר להם הקב"ה: כיוסף אני נעשה לכם, מה עשה יוסף לאחיו -
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016