זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה למטה: הילד שרל נחמיה אומר קדיש בפונארהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016