זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"הן עם לבדד ישכון" (במדבר כג, ט)

בתמונה: דף מתוך העיתון המחתרתי "מן המצר" שהופיע בגטו לודז', ובו השיר "מגן דוד".הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016