זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ראשי חברת "תפארת בחורים" במסיבת פרידה לרב יחיאל סרלוב (מיסד הארגון) לרגל עלייתו לארץ ישראל. וילנה, פולין, 1934הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016