זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"לא מאסתים ולא געלתים" וכי מה נשתייר להם [לישראל] ...
והלא כל מתנות טובות שנתנו להם נטלו מהם, מה נשתייר להם?
זה ספר תורה, שאם לא היה קיים לישראל לא היו משונים מאומות העולם כלום" (ספרא בחוקותי)

בתמונה: רב העיר יאסי ברומניה מחזיק ספר תורה בדרכו לרכבת גירוש.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 1812/51
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016