זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


גילוי דעת של חברי מועצת גדולי התורה בדבר אמירת אמירת קינה מיוחדת בתשעה בתשעה באבהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016