זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם"(ירמיהו, לא, טז)

בתמונה: מורה ותלמיד מתבוננים במפת ארץ ישראל בשיעור - גטו לודז', פוליןמתוך ארכיון יד ושם.
1602/268
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016