זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"הן עם לבדד ישכון" (במדבר כג, ט)

בתמונה: יהודים בגטו ורשה נושאים את סרט הטלאי על זרועם.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 3955/423
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016