זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם"(ירמיהו, לא, טז)

בתמונה: ראשי חברת "תפארת בחורים" במסיבת פרידה לרב יחיאל סרלוב (מיסד הארגון) לרגל עלייתו לארץ ישראל. וילנה, פולין, 1934מתוך ארכיון יד ושם.
7934/8
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016