זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק" (תהלים קז, יד)

בתמונה: ניצולים בצריפם לאחר שחרור מחנה בוכנוואלדמתוך ארכיון יד ושם.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016