זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


" קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ… וזעקו אל ה' " (יואל א, יד)

בתמונה: כותרת ראשית בעיתון "הארץ" המכריזה על יום אבל וצום למען הצלת ילדי ישראל באירופה.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016