זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


מסע לוויה בגטו וארשה 1941מתוך ארכיון יד ושם.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016