זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"היום יעמיד במשפט..." (מתוך תפילת מוסף לראש השנה)מתוך ארכיון יד ושם.
4520/306
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016