זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ילדים מדליקים נרות זיכרון בבית קברות יהודי לאחר המלחמה. קרקוב, פולין.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 7 C O 72
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016