זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


מצבה במחנה עקורים לזכר יהודי לובלין. טמפלהוף, גרמניה.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 7 O D164
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016