זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים ... היו בני שוממים כי גבר אויב"
(איכה א, טז)

בתמונה: ילדים משחקים בבית מחסה לפליטים בורשה.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 1806 33 FA
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016