זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"ואחר כך באו בניך... והדליקו נרות... חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול". (מתוך תפילת "על הנסים").

חנוכה תש"ד בגטו לודג'הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016