זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים ... היו בני שוממים כי גבר אויב"
(איכה א, טז)

בתמונה: ילדים בבלויי סחבות, גטו ורשה.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 1605/540
לאתר דעת

הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016