כנס קיץ ללימודי השואה

יום רביעי כ"ז בתמוז תשפ"א (7/7/21)