זכור - אמונה בימי השואה

דמויות


א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     ח     ט     י     כ     ל     מ     נ     ס     ע     פ     צ     ק     ר     ש     ת        


הרב ישעיהו אנגלרד – פולין


נולד ב תרמ"ה, כפר שטשימישיץ, גבול רוסיה-פולין
נספה ב אושוויץ

רבה של סוסנוביץ, פולין


נולד בשנת תרמ"ה בכפר שטשימישיץ בגבול בין רוסיה לפולין. למד אצל חותנו, האדמו"ר מקרימילוב, רבי נתן הכהן רבינוביץ ובנו של בעל חסד לאברהם, ר' אברהם יששכר מראדומסק.
נבחר ברוב גדול להיות רב בסוסנוביץ, מהגדולות בקהילות פולין. הרב אנגלרד הפך קהילה זו לקהילה חרדית לדוגמה, בעלת מוסדות חינוך ומוסדות צדקה לתפארת. השתתף בוועידת היסוד של אגודת ישראל בקטוביץ בשנת תרע"ב, והתבלט ביכולתו להדק קשרים בין הצדדים מארצות שונות, כולל רוסיה וגרמניה.

בתקופת השואה
סוסנוביץ וסביבותיה היו הראשונות לכיבוש הנאצי. לסוסנוביץ באו הרבה פליטים יהודיים מהעיירות הסמוכות. הרב אנגלרד הפך את ביתו לבית של הכנסת אורחים, והשיג לפליטים קורת גג ולחם לאכול.
כשלוש שנים הנהיג את הקהילה תחת שלטון הרשע. בתקופה זו דאג שבני קהילתו ובני הקהילות הסמוכות יחישו מזון וסיוע לבני קהילות ה"חסות", ובפרט לגטו לודז', לשם נשלחו ביזמתו חבילות מזון רבות.
כשהתחילו הגירושים בגטו סוסנוביץ, דרשו הגרמנים מהיודנראט רשימה של יהודים לגירוש. הרב אנגלרד פסק שאין למסור רשימה זו, כי אין רשות לפי ההלכה להסגיר אחים לידי מרצחים. ראש היודנראט כעס על כך, והחליט לנקום ברב. הוא צירף את הרב ואת בני משפחתו לרשימת המגורשים, אך אחרי שהרב הועלה לרכבת התחרט ראש היודנראט וביקש להוריד אותו. הרב סירב להינצל, באומרו כי במקומו עלולים לשלוח יהודי אחר, וזה אסור על פי דין.
משנתמלאו קרונות המשא, השמיע הרב באוזני אחיו דברי עידוד וניחומים, והרכבת יצאה לדרכה לאושוויץ, שם נספה הרב עם רוב בני משפחתו.

מקורות: אלה אזכרה, חלק ו.


לחצו כאן לאתר "רבנים שנספו בשואה" / מאת ד"ר פנינה מיזליש

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016