זכור - אמונה בימי השואה

מאמרים מחקריים

תוכנית-אירופה ההונגרית

ד"ר אילה נדיבי


תיבתו של "הנער משה"

פרבשטין אסתר
מבט מחדש ביומנו של משה פלינקר


מבוכניה לבודפשט

ידידיה אסף
מבצעי בריחה של יהודים מפולין להונגריה


בצריפי הנערים באושוויץ, 1944

פרבשטין אסתר


החינוך בלודז' בצל השואה

ד"ר שלם חיים
בין המלחמות ולפני השואה


החינוך התורני בוורשה הכבושה ובגטו ורשה 1939-1942

דוד שרין
פרק מתוך עבודת תיזה על תהליכי החינוך בווארשה הכבושה ובגטו וארשה


בית המדרש האורתודוקסי לרבנים בברלין

אסף ידידיה


קורות בית יעקב בגיטו קובנה

הרב אשרי אפרים
ברקאי, סיון תש"ח


רשת החינוך הדתית "יבנה" בליטא

הדסה קליינמן


רשת החינוך הדתית "יבנה" בפולין

הרב יצחק רובינשטיין


השטיבלאך בוורשההשטיבלאך בוורשה

אברהם זמבה


ישיבת סלובודקה

הרב אפרים אשרי מתוך אתר "דעת"
מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם


ישיבות נובהרדוק

הרב י"ל נקריץ' מתוך אתר "דעת"
מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם


ישיבת מיר

הרב יוסף עפשטיין מתוך אתר "דעת"
מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם


ישיבת טלזישיבת טלז

הרב מרדכי גיפטר


ישיבת חכמי לובלין

הלל זיידמן מתוך אתר "דעת"
מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם


מעין ושמו "בית יעקב"

אסתר פרבשטין
מתוך: בסתר רעם, הלכה הגות ומנהיגות בימי השואה, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשס"ח.


החנוך הדתי 'יבנה' בליטא

י. בן בן הי


מוסדות חינוך של "אגודת ישראל" בפולין

יוסף פרידנזון
הרשת החינוכית של "אגודת ישראל" בפולין


בית הזכוכית

ד"ר אילה נדיבי
מוקד לדרך הצלה המונית בבודפשט 1944 מיסודו של משה קראוס


בית מדרש לרבנים תחכמוני בוורשה

י. מישאל


השטיבלך בוורשה

הרב אברהם זמבה


"חג הפסח מול המשטר הסובייטי"

יעקב רואי
בר-אילן – ספר השנה, כד-כה (תשמט), עמ' 173--195 ‬


דרשות חסידיות לפרשת השבוע כפי שהובאו בספרו של הרב צבי הירש מייזליש

מייזליש פנינה


נשים יהודיות בשואה

מייזליש פנינה


ר' צבי הירש מייזליש וספרו "שו"ת מקדשי השם"

מייזליש פנינה


אני רוצה להיות שייך ליעקב

פרבשטין אסתר
בשביל הזכרון


לבנות החרבות עגונות השואה

פרבשטין אסתר


החנוך הדתי יבנה' בליטא

י. בן בן הי


אומנות בתי הכנסיות בפולין

וישניצר רחל


הנהגה רבנית בשואה

שוורץ צביה


המנהיגות הרבנית בהולנד בתקופת השואה

מכמן דן
דפים לחקר תקופת השואה, ט (תשמ"ט), עמ' 81–106


יחסם של רבנים בגטו וארשה למרד

ד"ר חיים שלם
מתוך עבודת המחקר של ד"ר חיים שלם על אגודת ישראל לנוכח השואה


אגודת ישראל בארץ ישראל לנוכח השואה 1945-1942

ד"ר חיים שלם
תקציר עבודת דוקטורט


סוגיית המכתבים מז'נבה אל "קבוצת העבודה"

הוליץ דוד


הגבר ראה עוני עמו – זיכרונות הרב יעקב אביגדור מדרוהוביץ'

פרבשטין אסתר
בתוך: בני לאו (עורך), עם לבדד, ירושלים תשס"ו


על חטא שחטאנו לפניך - מצוות הווידוי וקיומה בתקופת השואה

מקורות שונים


הרב הנער והפליטים בבודפשט 1944

פרבשטין אסתר
בתוך: דפים לחקר השואה, כ (תשס"ו), עמ' 85–111.


שמד וגיור בימי השלטון הנאצי

מכמן דן
קטעים מתוך המאמר,
עלון פרשת השבוע, אוניברסיטת בר-אילן.


התקווה, הניצחון, חווית השחרור – אוסף עדויות

בתוך: קובץ יד ושם, כה (תשנ"ו), עמ' 335–372.


חג הפסח בגטאות הגנראל גוברנמנט

שטראוס חיים
משואה, ח (תש"ם), עמ' 83–101.


נשים יהודיות מהונגריה באושוויץ-בירקנאו ב- 1944

קטעים מתוך מאמרה של לאה לנגלבן
(בתוך הגיגי גבעה ז' תשנ"ט)


השואה בקינות

ידידיה אסף


על תלמוד תורה בתקופת השואה

דבורז'צקי מאיר
קובץ עשור של אוניברסיטת בר-אילן, תשכ"ז, עמ' 289-298.


"אש קודש", ספרו של האדמו"ר מפיסצנא
ומקומו בהבנת החיים הדתיים בגטו ורשה

תידור-באומל יהודית
ילקוט מורשת כ"ט, אייר תש"מ, עמ' 173-187


לברור הסטורי של שתי סוגיות הלכתיות
שנתעוררו בתקופת השואה

תידור-באומל יהודית
סיני צ"א, סיון-תמוז תשמ"ב, עמ' 156-162


ימיו האחרונים של ה"בונקר" החסידי בגיטו ורשה

שארהריץ בר בילה מלוד'ז – וורשה
ירחון בית יעקב גיליון 25, סיון תשכ"א


ר' קלונימוס מפיאסצנא שח עם קונו

הרב קיציס גרשון
"מחניים" על השואה (א), עורך: מרדכי הכהן, ירושלים תשנ"ה


החיים הרוחניים בגטו קובנה

קול ישראל, שבט תש"ז 23.1.47


כיצד השמידו את ילדי ישראל בליטא

קול ישראל, שבט תש"ז 6.2.47


חיי הדת בגטו קובנה

הרב פרסון אלחנן
יהדות ליטא ד'


ירושלים דליטא לא נמחקה

פראגר משה
ירחון בית יעקב גיליון 15-16 אב-אלול תש"כ


איך גיליתי את אחי הקדוש

פראגר משה
ירחון בית יעקב 23 ניסן תשכ"א


הנתיב האחרון של גדולי תורה בגטו ורשה

פראגר משה


חיי יום יום של היהודי הדתי בתקופת השואה

מכמן דן
מתוך הקובץ "חיי יום יום בתקופת השואה", דפים לחקר השואה


החיים הדתיים בגטו וילנה

דבורז'צקי מאיר
בר אילן, אדר תש"ך


"מגיד" שהיה גבור המרד

ברקאי
סיון תש"ח


קידוש ה', סיפור שלשה-עשר הקדושים

הרב אשרי אפרים
הצופה, ט"ז אלול תש"ו 12.9.46


על המוקד

הרב אשרי אפרים
הצופה, ח' שבט תש"ז 29.1.47


שמירת המסורת היהודית
בקרב האסירים היהודים במחנות-הריכוז

אליאך יפה
"מחנות הריכוז הנאציים", עמ' 157Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016