זכור - אמונה בימי השואה

<< חזרה למן המחקר

חג הפסח בגטאות הגנראל גוברנמנט


שטראוס חיים
משואה, ח (תש"ם), עמ' 83–101.

"לחג הפסח בגטאות ה'גנראל גוברנמנט' נודעה משמעות מיוחדת במינה, כי במהותו הוא סימל את החרות אשר כה נכספו לה יהודים בכל הדורות ובייחוד בעת צרה ומצוקה.
ארגון החג על מרכיביו השונים והמגוונים, לא היה מבצע קל כלל ועיקר. הצורר הנאצי השגיח בשבע עיניים על הנעשה בתוככי הגיטו, ובייחוד הגביר לחצו לפני חגים ומועדים, מתוך התנכלות לעצם עריכתם בגטאות.
אחת השאלות הקשות מכל בסוגייה זו היתה אספקת המזונות, ובייחוד המצות. המצוקה באספקת קמח רגיל כל ימות השנה היתה גדולה, ומהמעט שהיה בידיהם כיצד ניתן היה עוד להפריש לאפיית מצות? זאת בצד שאלת השמירה על כשרות המצות והמצרכים האחרים המיוחדים לחג".
בהמשך המאמר המחבר סוקר עדויות שונות על חגיגת הפסח בגטאות ורשה, קרקוב, לובלין וראדום ובמחנה פלאשוב, בשנים ת"ש–תש"ג. הוא מתאר כיצד התמודדו היהודים עם המחסור במצות, ביין לארבע כוסות ובשאר צורכי החג, ועם הקשיים שהערימו הגרמנים על עריכת הסדר, כמו למשל הפחד כי "עם פתיחת הדלת ל'שפוך חמתך', עלול היה לפתע להופיע איש הס"ס ולסחוב את היהודים לעבודות כפייה או למחנה ריכוז". הוא מדגיש את תשוקת היהודים לכבד את שולחן הפסח בד בבד עם חששם המקונן ודריכותם לקראת האסון הממשמש ובא.
"להשלמת תמונת ההכנות לחג הפסח אציין חיבור הגדה לפסח יוצאת דופן בתוכנה, ברוח התנאים והנסיבות הפוליטיות בהם שרויים היו יהודי הגיטו באותה תקופה והיא משקפת את הלך הרוח והמחשבה של אנשי הגיטו:
  עבדים היינו בגיטאות של פולניה /
  להיטלר ימח שמו, הפיהרר של גרמניה;
  ויוציאנו משם... להורג ולעבודת פרך /
  ויובילנו ערומים על פני שלג וקרח /
  ...
  ואפילו נהיה חכמים כלנו ונבונים /
  ומסוגלים לעבודה עשרת מונים /
  הרי יהיה זה נס מן השמיים /
  אם מכל קהילה של יהודים ישאר אחד או שניים /
  וכל המרבה לספר על סבלם של יהודי פולין /
  יזכה לראות במפלת היטלר וגרמניה".
"Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016