זכור - אמונה בימי השואה

<< חזרה למן המחקר

התקווה, הניצחון, חווית השחרור – אוסף עדויותבתוך: קובץ יד ושם, כה (תשנ"ו), עמ' 335–372.

באוסף עדויות זה באות לידי ביטוי תחושותיהם של אסירי המחנות וקרבנות מצעדי המוות לקראת השחרור ובמהלכו, ותחושותיהם של המשחררים לנוכח הזוועות שחזו עיניהם.
את האוסף פותח גילוי דעת של הצבא האמריקני מאוגוסט 1945, שגילה לעולם כולו את פשעיה הנוראים של גרמניה הנאצית והטיל עליה אחריות לזוועות האלה.
תהליך ההשמדה נמשך ללא הרף עד עצם ימי השחרור, אך רמזי הידיעות והסימנים על מפלתה הקרובה של גרמניה כבר הגיעו אל האסירים. התקווה שהתעוררה בהם נמהלה בייאוש ובחרדה שמא לא יעמוד להם כוחם להגיע ליום המיוחל של השחרור, והרוצחים הנאצים יצליחו לבצע את זממם ולהרגם.
יום השחרור שם קץ לאימת התופת, אבל לרוב לא הייתה השמחה שלמה. רבים מן האסירים מתו מתשישות וממחלות אחרי השחרור; אחרים נאלצו להתמודד עם אבדן משפחותיהם וקהילותיהם; אחדים מן הניצולים שבו למקומות מגוריהם כדי לחפש את קרוביהם, ושם נתגלו לפניהם ממדי השואה. את פניהם הקבילו חורבות בתיהם וגאיות ההריגה. רבים מן הניצולים נתקלו בגילויי עוינות מצד האוכלוסייה המקומית."Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016