זכור - אמונה בימי השואה

<< חזרה למן המחקר

רשת החינוך הדתית "יבנה" בפולין


הרב יצחק רובינשטיין


מבוא
"והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם – בשורה הרעה נתבשרו ישראל באותה שעה שעתידה תורה שתשתכח מישראל. ויש אומרים בשורה טובה נתבשרו שעתידים לראות בנים ובני בנים." (מכילתא)




Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016