זכור - אמונה בימי השואה

<< חזרה למן המחקר

קורות בית יעקב בגיטו קובנה


הרב אשרי אפרים
ברקאי, סיון תש"ח

על חיי הרוח של כלואי גיטו קובנו אפשר לחבר ספר שלם . במסכת התקופה האיומה ההיא, ארוג קו אור אחד ,קו שעבר כתקות חוט השני בחייהם של אסיר העוני וצלמות, והיא הפעילות הרוחנית של כלואי הגיטו שנסכה נטפי זוהר של הוד והדר לתוך קובעת מרירות החיים בגיטו.
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016