זכור - אמונה בימי השואה

<< חזרה למן המחקר

החינוך בלודז' בצל השואה


ד"ר שלם חיים
בין המלחמות ולפני השואה

תסיסה וחדשנות ניכרו היטב בתחום החינוך. הורים שיכלו להרשות לעצמם שלחו את ילדיהם לבתי ספר פרטיים לפי השקפת עולמם הדתית או הפוליטית. ב-1930 למדו במסגרות כאלה יותר מ- 15,000 תלמידים (תרבות, יבנה).
ב- 1932 ייסד המזרחי את בית ספר "תחכמוני" ובו, כמו בבתי הספר הנ"ל, למדו בעברית. אלפי ילדים וילדות למדו במוסדות שהיו בשליטת אגו"י, תלמוד תורה ובית יעקב. אבל מרבית ילדי לודז' למדו בבתי ספר ממלכתיים שלא עלו כסף ובהם לא למדו בשבת, והם נקראו "שבסובקי". בעיר פעלו כתריסר גימנסיות יהודיות. בין מנהלי הגימנסיות היו המשורר יצחק קצנלסון, המנהלת הדגולה סטלה ריין ומנהל בית יעקב ר' יואל קאמיניץ.Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016