זכור - אמונה בימי השואה

סרטים


<< חזרה לתצוגת כל הסרטים

והיא שעמדה

פסח בימי השואה
מה היתה משמעותם של חגי ישראל בימים של חורבן ואובדן? האם ניתן היה לחוג את הפסח, חג החרות, בגטאות ובמחנות? האם יכול האדם לחוש תחושת חרות גם בתוך עבדות? זה הוא סיפורם של יהודים שבמסירות נפש שמרו על הלוח היהודי, נתנו ביטוי למרי רוחני, לא איבדו את חרותם הפנימית וחגגו את חג החרות.

ניתן להשיג בפורמט : CD | וידאו (VCR)
מחיר: 40 ₪

ניתן להשיג בשפה : עברית


להזמנה


Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016