זכור - אמונה בימי השואה

סרטים


<< חזרה לתצוגת כל הסרטים

בשם העם היהודי

50 שנה למשפט אייכמן
ביום כ"ד בניסן תשכ''א (1 באפריל 1961) עצר העולם היהודי את נשימתו.
אדולף אייכמן, אחד ממבצעי הרצח הגדולים בשואת יהודי אירופה, הובא למשפט בירושלים, לאחר שנתפס בארגנטינה במבצע מרשים.
משפט אייכמן נחשב לאירוע מכונן שיצר תודעה חדשה של השואה בארץ ובעולם.
השואה, שעד אז היתה בעיקר עניינם של הניצולים, הלכה והיתה לעניין כלל יהודי וחלק בלתי נפרד בעיצובה של הזהות היהודית.
בעדויות נשמעו קולות האימה, הסבל והאכזריות, ובצידן קולה של הגבורה היהודית. גבורתם של הנאבקים על קיום החיים, גבורת האוחזים בנשק, והגבורה האחרת – של אלו אשר ניהלו מאבק על קיום הצלם היהודי וצלם האדם. בתקליטור זה הבאנו לקט עדויות המשמיעים את קולה של גבורה זו:
קולה של הגאווה היהודית, גם בעולם של השפלה, קולותיהם של הנטועים בזהותם היהודית והמבטאים את נצחיותם של הערכים היהודים.

בהפקת המרכז ללימודי שואה במכללה ירושלים .
סרט זה הופק בעזרתה של ועידת התביעות

ניתן להשיג בפורמט : DVD
מחיר: 40 ₪

ניתן להשיג בשפה : עברית


להזמנה


Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016